License Verification Tool

Công cụ Xác minh Giấy phép của chúng tôi cho phép bạn kiểm tra xem một trang web có sử dụng mã nguồn chính hãng của chúng tôi hay không.
Nếu bạn tìm thấy một trang website chưa xác minh, vui lòng báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi kiểm tra.

Nhập tên miền website đang sử dụng mã nguồn của chúng tôi

https://

Cách sử dụng công cụ này:

  • Nhập tên miền website đang sử dụng mã nguồn của chúng tôi
  • Ví dụ: nếu có cài đặt website có liên kết https://support.domain.com/, chỉ cần nhập support.domain.com ở trên
  • Bạn không nên bao gồm www. tiền tố trong trường hợp url trang web

Chúng tôi cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền