Hosting Việt Nam

VN 1
 • 1GB Dung lượng đĩa
 • không giới hạn
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
VN 2
 • 2GB Dung lượng đĩa
 • không giới hạn
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
VN 3
 • 4GB Dung lượng đĩa
 • không giới hạn
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
VN 4
 • 5GB Dung lượng đĩa
 • không giới hạn
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL