VN 1

50,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 1GB

 • Số lượng website không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL

VN 2

100,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 2GB

 • Số lượng website không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL

VN 3

200,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 4GB

 • Số lượng website không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL

VN 4

250,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 5GB

 • Số lượng website không giới hạn

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL