SNG 3

100,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 5GB

 • Số lượng website 20

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL

SNG 4

200,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 10GB

 • Số lượng website 100

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL

SNG 5

300,000đ/tháng
 • Dung lượng đĩa 15GB

 • Số lượng website 100

 • Subdomain không giới hạn

 • Database không giới hạn

 • Băng thông không giới hạn

 • SSL