Shared Hosting

SNG 2
 • 2.5GB Dung lượng đĩa
 • 5
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
SNG 3
 • 5GB Dung lượng đĩa
 • 20
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
SNG 4
 • 10GB Dung lượng đĩa
 • 100
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL
SNG 5
 • 15GB Dung lượng đĩa
 • 100
  Số lượng website
 • không giới hạn
  Subdomain
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Băng thông

 • SSL